fbpx

Cijfers bijhouden voor een rapport

Cijfers met hetzelfde gewicht

Als alle behaalde cijfers even zwaar wegen is het uitrekenen van het gemiddelde mooi recht toe recht aan.
Je telt alle behaalde cijfers op en deelt de uitkomst door het aantal cijfers.
Voorbeeld:
Als de volgende drie cijfers zijn behaald:  6,3  ,  7,2   en   5,1

Dan is: 6,3 + 7,2 + 5,1 = 18,6

Het gemiddelde cijfer is dan:  18,7 gedeeld door  3  is:  6,2

 

Cijfers met een verschillend gewicht

Als de behaalde cijfers niet op dezelfde manier meetellen voor het gemiddelde, maar een verschillend gewicht in de schaal leggen, wordt het iets lastiger.

De tabel uit Kader 4.1 heb ik overgenomen in Excel bestand.

De cijfers en hoe zwaar dat cijfer mee gaat tellen (gewicht) voor het rapportcijfer
heb ik voor de duidelijkheid  precies zo overgenomen (zie blz. 101).

Je kunt deze tabel gebruiken om eigen (tussentijdse) cijfers uit te rekenen door deze in te vullen.

Let op: Vul alleen getallen in op de blauwe en gele vakjes!

Typ je eigen cijfers in de blauwe rij en het bijbehorende gewicht bij het cijfer eronder in de gele rij.

Let op:
Het geeft niet als je minder cijfer hebt dan in het voorbeeld.
Maak in dat geval gewoon de rest van de cijfer- en gewichthokjes leeg met backspace.

Via deze link kun je het Excel bestand downloaden: Tussentijds_berekenen_cijfer

Succes!

PS Maak een reservekopie van het bestandje.