fbpx

Disclaimer

Disclaimer
Overal worden wel eens fouten gemaakt. Mijn team en ik doen onze uiterste best om u van goede en actuele informatie te voorzien. Ik kan echter niet garanderen dat de informatie op deze website(s) altijd foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website(s) geen rechten ontlenen. Evenmin ben ik, of mijn team, aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, wilt u dit dan melden aan mij.
Als u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, dan kunt u contact met mij opnemen via één van de e-mailadressen hieronder. Ik stel uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdrage kunnen mijn team en ik deze website(s) verbeteren.

Vragen en feedback
Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact met mij opnemen via één van de e-mailadressen hieronder.

Duurzaam Verdienen
Hieronder vallen ook de websites:
IBA helpdesk, Slim Leren Dokkum en
Leren voor je Diploma.

Stasjonswei 5
9123 JZ METSLAWIER
+31 (0)6 8360 5177

gbril@duurzaamverdienen.nl
vragen@ibahelpdesk.nl
info@slimlerendokkum.nl
info@lerenvoorjediploma.nl