fbpx

Voor de kantlijn
Belangrijke woorden (hoofdzaken) worden in dit boek vóór de kantlijn gezet. Om het zoeken naar het word in de tekst makkelijker te maken is het woord ook schuingedrukt in de tekst. Het wordt dan makkelijker om de betekenis op te zoeken, want die staat er voor of erachter.

Uit: Blommaert A.M.M.,Blommaert J.M.J., Bouma J.L., Groot T.L.C.M. en Kuijl J.G.; Bedrijfseconomische grondslagen, inleiding in de bedrijfseconomie, ‘s-Gravenhage, DELWEL Uitgeverij B.V., 1996, tweede herziene druk.

Schuingedrukt
Het belangrijke woord staat schuingedrukt (cursief) in de tekst. De betekenis staat ervoor of erna.

Uit: Kunst P.E.J.,Olie R.L., Romme A.G.L. en Soeters J.L.; Organisatie, deel 1, Leiden, Spruyt, Van Mantgem & De Does BV, 1991.

Vetgedrukt
De belangrijkste woorden staat vetgedrukt in de tekst. Je moet zelf de betekenis opzoeken, deze staat voor of na het woord.

Uit: Driesen H., Rietman W. en Velzeboer M.; Chemie, 6de editie, 3 havo leerboek , Groningen/Houten, Noordhoff Uitgevers bv, 2013.

Apart kader
In dit leerboek staan de belangrijke woorden en betekenissen/definitie in een apart kader en zelfs in een andere kleur dan de gewone tekst.

Uit: Schöndorff R., Pleus J.F.B. en De Kam C.A.; Onderneming en omgeving, algemene economie voor het hoger onderwijs, Deel 1, Leiden, Spruyt, Van Mantgem & De Does BV, 1998.