fbpx

Voor het eerst naar de middelbare school, naar de brugklas. Spannend. Niet alleen voor de ‘brugpieper’ breekt er een nieuwe tijd aan, maar ook voor de ouders!

Grote veranderingen
‘Achtste groepers’ zijn de oudste en grootste kinderen op het schoolplein. Op de nieuwe school moeten de kinderen ‘weer helemaal onderaan de ladder beginnen’.
Daar komt nog bij dat je met een heleboel, vaak onbekende, kinderen in de klas komt te zitten. Dat je voor elk vak een andere leraar of lerares hebt. En dat er waarschijnlijk veel verder moet worden gereisd om bij de nieuwe school te komen. Op de nieuwe school gelden ook nog eens andere regels en verwachtingen.
Kortom: Genoeg om buikpijn van te krijgen.

Verwachtingen
Op de basisschool worden sommen en opgaven onder het toeziende oog van de leerkracht gemaakt. Vaak wordt in het laatste jaar al een beetje geoefend met het leren van huiswerk. Op de middelbare school is het elke dag raak! Elke docent vindt het eigen vak super belangrijk en interessant. Hij of zij verwacht dan ook dat met volle inzet (en plezier) al het opgegeven huiswerk wordt gemaakt en geleerd.

Hoe kun je helpen als ouder?
Ouders kunnen heel veel doen voor hun naar de middelbare school gaande kinderen. Ik noemde hiervoor al de grote veranderingen op het sociale vlak en het belangrijke maar moeilijke pad van het opnieuw een plaatsje vinden binnen een groep of groepen.
In het eerste jaar wordt vaak heel enthousiast verteld over wat er op school is gebeurd. Stap dan niet in de ‘luister-valkuil’ (zie hieronder).
Je steun en hulp als ouder is daarbij hard nodig, maar ook bij het huiswerk maken.

Luister-valkuil
Door belangstellend te vragen en te luisteren naar de verhalen over school, krijg je als ouders een beeld hoe je kind omgaat met de nieuwe situatie en ze deze beleven. Het steunen en bijsturen van het sociale gedrag loopt in grote lijnen hetzelfde als voorheen.
Maar binnen de school en de klas is er ten opzichte van vroeger heel veel veranderd. Als ouders kunnen we onze middelbare schooltijd over het algemeen veel beter herinneren dan de lagere schooltijd. Dat is heel logisch, maar daarin schuilt ook een gevaar. Stap bijvoorbeeld niet in de valkuil om bij herkenning van een situatie in de klas allerlei anekdotes te vertellen over je eigen middelbare schooltijd! Je hebt daarvoor nog jaren de tijd om die, zo nu en dan, te vertellen. Zeker in het begin is het van belang dat je kind zijn of haar verhaal kan doen zonder dat daar meteen (waarde)oordelen, adviezen en opmerkingen over worden gemaakt.

Dat is belangrijk.

Met anekdotes neem je als het ware het verhaal ‘over’ en daardoor ‘kaap’ je het verhaal van je kind. Je kind voelt zich dan niet gehoord en het animo om een volgende keer verslag te doen van de belevenissen gedurende de schooldag neemt dan snel af! Dat is naar de toekomst toe, schade die je wilt vermijden.

Aandacht en betrokkenheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Laat je kind zelf aangeven of een mening of advies op prijs gesteld wordt.

Geen vakkennis nodig, wel helpen met huiswerk
Een groot misverstand bij ouders en grootouders is, dat gedacht wordt dat je kennis van de vakken nodig hebt om je (klein)kind te kunnen helpen met leren. Dat is helemaal niet zo!
Overhoren, helpen plannen, e.d. heeft te maken met de aanpak van het leren en niet met de inhoud (zie mijn blog).

Helpen met leren is een geweldige manier om contact te houden met je kind in de roerige middelbare schooltijd en weer een beetje (mee) te voelen hoe het is om ‘scholier zijn’. Plus, je steekt er altijd weer wat van op.

School is voor de kennis
De docenten op school hebben de vakkennis en weten hoe zij dat over moeten brengen. Bij het leren en maken van het huiswerk kun je als ouder prima helpen. Vooral bij het overzicht hebben en houden, van al die vakken, kan thuis best wat hulp worden gegeven. Of bij het plannen van toetsen, projecten en werkstukken, is een handje helpen verstandig.
Begin zo snel mogelijk met het helpen. Het best is om dat meteen vanaf het eerste moment van de brugklas te doen. Door samen de structuur van het huiswerk maken op te pakken, kost huiswerk maken zelf minder tijd. En dat is winst voor iedereen.
School is voor de kennis en uw hulp thuis is er om plezier in het leren te houden.

Slimmer en handiger Leren
Veel ouders vinden het lastig om de structuur van het leren aan te geven. Het is voor hen zelf al een tijdje geleden dat ze huiswerk hebben gemaakt. Verder is het maar de vraag of zij zelf het leren wel zo gestructureerd aanpakten vroeger en er is natuurlijk veel veranderd in de lesmethoden en hulpmiddelen in de tussenliggende jaren. Allemaal omstandigheden die je als ouder knap onzeker kunnen maken. Dat schiet niet op!
Dat is precies de reden waarom ik Leren voor je Diploma ben begonnen en de online training ‘Slimmer en handiger Leren’ heb opgezet. Het helpt ouders van scholieren aan de middelbare school (en de scholier zelf) met het geven van structuur in de aanpak van het leren. In de online training worden wetenschappelijke kennis uit verschillende vakgebieden en mijn eigen ervaringen als bevoegd docent, samen gebracht met maar één doel:

“Hoe pak je het leren zo aan, zodat je gemakkelijk goede resultaten haalt”.

Hoe werkt het?
De training geeft niet alleen de leeraanpak als structuur, maar ook tal van handige leertips. Ik heb zelf vroeger bijvoorbeeld onnodig veel tijd aan mijn huiswerk besteed, omdat ik mezelf eigenlijk tegen zat te werken (zie ook mijn blog hierover).
Uit wetenschappelijke artikelen over hoe mensen leren en over hoe onze hersenen werken, kwam ik daar achter. Dat is sneu voor mij maar het goede nieuws is, dat ik deze kennis heb verwerkt in de training!

Praktische training
In de training wordt aan de hand van praktische voorbeelden uitgelegd hoe je het huiswerk maken en leren het beste kunt aanpakken. Met animaties, instructie- en voorbeeld video’s wordt uitgelegd hoe jullie samen (of alleen) aan de slag kunnen. De video’s met leertips zoomen in op een specifiek onderdeel van het leren. In alle video’s wordt ook uitgelegd waarom deze aanpak en structuur beter is. Sommige scholen geven in de brugklas één uurtje per week studieles. Doe dit vak als elk ander vak en merk dat mijn training veel verder gaat en praktischer is dan deze studielessen.

Altijd beschikbaar
De video’s staan online. Met een computer, smartphone of tablet en jullie inloggegevens, kun je er altijd bij. Je kunt daardoor op elk moment van de dag een video (opnieuw) bekijken.
Tijdens de training komen om de dag, of soms om de andere dag, één of meer (korte) video’s voor jullie beschikbaar. In de video(‘s) wordt uitgelegd wat de bedoeling is en waar jullie mee aan de slag gaan. De hele training duurt circa twaalf lesweken, maar de verbeteringen merken jullie al vanaf dag 1! Voor vragen blijf ik (of iemand van mijn team) op de achtergrond bereikbaar, dus je staat er nooit alleen voor.

Overal op toepasbaar
De training is toepasbaar op alle vakken met leerwerk, opgaven maken, e.d. Je past de onderdelen van de training meteen toe op het eigen huiswerk, dat is ook handig want dan is dat ook meteen klaar!
Je kunt de training eerst toepassen op één vak, maar de ervaring leert dat je de aanpak al snel op al je vakken gaat toepassen. Dat is geen enkel probleem.

Als de training is afgelopen blijven jullie toegang houden tot de video’s, zodat je ze altijd, mocht het nodig zijn, even weer terug kunt kijken.

Profiteer nu van de speciale korting voor ouders van brugklassers! Kijk daarvoor op de website.