fbpx

Van het vak scheikunde of chemie wordt gezegd dat het een ‘begrijp’-vak is.
Niets is minder waar. Scheikunde is in eerste instantie een ‘leer’-vak. Dat werd
nog weer eens duidelijk toen ik uitleg gaf aan een docente Engels.

De grootste denkfout is om te geloven dat scheikunde een vak is dat je vooral
moet begrijpen. Terwijl scheikunde vooral de eerste maanden gewoon een leervak
is. Kijk maar in de scheikunde boeken! In het begin moet je vooral definities leren
en gebruiken: wat is scheikunde? en wat is de definitie van een scheikundige reactie?
Of waaraan kun je zien dat er chemische reactie heeft plaats gevonden? En ga zo
maar door.

Kortom gewoon leren dus!

Als je denkt dat je op inzicht en begrip het vak onder de knie kunt krijgen zonder
te leren, kom je dus bedrogen uit. En krijgt het vak, ten onrechte, het stempel
‘moeilijk’,want als je de definities en de vaktaal niet leert, is elk vak moeilijk.

Laatst sprak ik een docente Engels, die na mijn uitleg over een molecule water
verbaast uitriep:
“Oh, dus het aantal atomen en bindingen is altijd hetzelfde! In een molecule
water zitten dus altijd TWEE waterstof en ÉÉN zuurstof aan elkaar en altijd
op dezelfde manier!”

Dat kon ik natuurlijk alleen maar bevestigen, maar waarschijnlijk keek ik daarbij
een beetje verbaast om haar reactie, toen vertelde ze dat ze vroeger op school dat
nooit begrepen had. Ze had gedacht dat je al die letters die atomen voorstellen
volkomen willekeurig aan elkaar mocht ‘knopen’. Daar was ze uiterst creatief in
geweest.

Ze vond het maar wat jammer om er nu pas achter kwam wat de bedoeling was.
Pas dus op voor deze valkuil.

Maar nog belangrijker is om te beseffen dat bij scheikunde, maar ook andere (exacte)
vakken,  het begrijpen van een vak heel sterk samenhangt met het kennen van de
definities en de vaktaal.

We gaan het griep- en verkoudheidsseizoen weer in. Ziekte en andere uitval veroorzaken
vaak achterstand in het leren en oefenen. Besef dan, dat je bij het inhalen eerst de
definities en de vaktaal leert. Dat is de basis voor het oefenen, begrijpen en inzicht.

Nu je dat weet, kun je daar rekening mee houden ook als je weer beter bent 😉

Succes!

Geert

Ga met deze link naar de eerste serie hulp- & uitlegvideo’s op Learndesk.
De rest is daar ook te vinden.

PS
Voor havo-5 staan mij uitlegvideo’s voor chemie hier (gratis).