fbpx

Alweer alarmerende berichten over de stand van het Nederlandse onderwijs. Wat kun je en moet je doen als ouder als je dit soort berichten leest? Eigenlijk zouden ouders massaal in opstand moeten komen. Ze zouden tegen de regering moeten zeggen dat ze het niet langer pikken!

Beste voor je kind
Je wilt als ouder het beste voor je kind, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Wat constateert de onderwijsinspectie in haar laatste rapport: ‘Als je over een langere periode kijkt, glijdt het niveau van onze leerlingen steeds verder af’. De Pisa-onderzoeken, die elke drie jaar worden gehouden, laten ook deze trend zien.
Een paar voorbeelden uit het basis en voortgezet onderwijs:
1. Aantal leerlingen op streefniveau lezen is in 2017 65%, dat was in 2016 76%
2. Aantal leerlingen dat laaggeletterd de basisschool verlaat is in 2017: 2,2%, was in 2016: 1,7%
3. Aantal excellente leerlingen (wis- en natuurwetenschappen) was in 2015: 15%, was in 2003: 25%

De problemen doen zich voor in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Daarom is het moeilijk om hiervoor één oorzaak aan te wijzen.

Achter de feiten aan
Door de stroom aan artikelen en acties is wel duidelijk dat er structureel iets mis is met ons onderwijssysteem. Er worden steeds nieuwe dingen bedacht (waar op zich niets mis mee is), maar bij de nieuwe opzet wordt dan niet de middelen bij geleverd om de nieuwe opzet het goed in te voeren én goed uit te voeren. Door die verkapte bezuinigingen zijn dergelijke vernieuwingen gedoemd te mislukken of word een zwaardere wissel getrokken op één van de betrokken partijen. Bekijk de volgende voorbeelden:
– het studiehuis
– probleem gestuurd onderwijs
– de wet passend onderwijs

Bij de veranderingen werd een zware wissel getrokken op de leerlingen, docenten en scholen. Met als resultaat dat de gemiddelde leerling steeds minder aandacht kreeg, de docenten steeds meer taken kregen toebedeeld en de scholen met steeds minder geld rond moeten komen.

Kleinkinderen
Je gunt je kind natuurlijk een kleine klas en een goed geschoolde leerkracht of docent. Finland wordt vaak aangehaald als het goede voorbeeld met kleine klassen, universitair geschoolde leerkrachten en docenten. Waarbij de leerling per dag korter op school verblijft en ook nog eens per schooldag meer buiten speelt dan bij ons in Nederland. Als we de parallel met Finland door trekken en nu met beter geschoolde opleiders zouden gaan werken, dan duurt het nog 20 jaar voordat effecten meetbaar zijn.
We moeten daar natuurlijk wel mee beginnen, maar uw kind is dan natuurlijk al lang van school. De barricades op doe je dus voor je kleinkinderen 🙂

Wat kun je NU doen
De kortste klap voor ouders die hun kinderen willen helpen, is nu te zoeken naar een goede aanvulling op onderdelen waar de school het niet kan bolwerken. Scholen zijn onvoldoende in staat er voor te zorgen dat een leerling voldoende aandacht krijgt om het geleerde goed in zich op te nemen. Dat geeft enorm veel tijdverlies in het hele verdere leerproces, zowel op de huidige school als ook op de vervolgopleiding. Ton van Haperen ziet dat in de trant van ‘het probleem is dat kinderen goed toetsen maken maar slecht onthouden wat ze geleerd hebben. Het gaat mis vanaf groep 1 op de basisschool.’
Eigenlijk is dat wat we uit de praktijk natuurlijk al weten. Als je kort van te voren gaat leren, blijft de leerstof je niet lang bij. School kan niet meer structuur geven dan ze nu al doen. Ouders en schoolgaande kinderen moeten op één of andere manier hier zelf mee aan de slag. Het wordt tijd om daar in te investeren!

Want in opstand komen voor verandering,
geeft pas verbetering voor je kleinkinderen!

Leren voor je Diploma kan helpen om te zorgen dat je wel onthoudt wat je geleerd hebt.
Zelfs handiger en gemakkelijker dan je nu leert!

Klik op de button om te zien hoe.
Ga met deze link naar de hulp- & uitlegvideo’s op Learndeskt!